Provinciale Statenverkiezingen 2015

Intro
Stellingen
Extra belangrijk
Partijen
Resultaat
Over ProDemos
De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen
Start
Toegankelijke versie van de StemWijzer speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten
Deze partijen doen mee
Klik op een logo om naar de website van deze partij te gaan
In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.
U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.
Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.
Sla Over
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1. Aardgaswinning
De provincie moet ervoor zorgen dat gedupeerden door aardbevingen worden uitgekocht door de NAM en het Rijk.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
2. Bebouwde kom
De provincie moet meer nieuwbouw toestaan buiten de bebouwde kom van dorpen en steden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
3. Fusie provincie
De provincie Groningen moet op termijn fuseren met Friesland en Drenthe.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
4. Tarief OV
Het tarief van het openbaar vervoer mag omhoog als daardoor meer dorpen beter bereikbaar worden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
5. Natuurbeheer
De provincie moet minder geld uitgeven aan natuurbeheer.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
6. Verbreding N33
De provincie moet meebetalen aan verbreding van rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Eemshaven.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
7. Langdurig werklozen
Bij grote provinciale projecten moet de aannemer worden verplicht om langdurig werklozen uit Groningen in dienst te nemen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
8. Outletcenter
Aan de A7, tussen Groningen en de Duitse grens, mogen zeer grote winkels komen, zoals een outletcenter.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
9. Land- en tuinbouw
Om de land- en tuinbouw te laten groeien, moeten provinciale regels die uitbreiding belemmeren worden geschrapt.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
10. Jeugdzorg
Hoewel jeugdzorg nu een taak van gemeenten is, moet de provincie daar toch geld voor vrijmaken om gemeenten te ondersteunen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
11. Internetverbindingen
De provincie moet meebetalen aan snelle internetverbindingen naar afgelegen bedrijven en woningen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
12. Veestallen
Er mogen in Groningen geen nieuwe veestallen komen die groter zijn dan 1,5 hectare (ongeveer drie voetbalvelden).
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
13. Asielzoekers
Als gemeenten daarom vragen, moet de provincie helpen bij de opvang van asielzoekers.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
14. Biologische landbouw
Om meer boeren te laten overstappen naar biologische landbouw, moet de provincie subsidie geven.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
15. Topsport
De provincie moet zich inzetten voor de komst van topsportevenementen naar Groningen, en daar eventueel aan meebetalen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
16. Dorpshuizen
Om dorpshuizen in kleine dorpen en kernen te behouden, moet de provincie deze jaarlijks geld geven.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
17. Bedrijventerreinen
Bedrijven mogen zich niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook op het platteland vestigen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
18. Opcenten
De provinciale belasting (opcenten) moet de komende periode omlaag.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
19. Visserij
De provincie moet professionele visserij in natuurgebieden, zoals het Lauwersmeer, verbieden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
20. Ringweg Zuid
De provincie moet niet meebetalen aan de aanleg van Ringweg Zuid door de stad Groningen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
21. Aaneensluiting natuurgebieden
Groningse natuurgebieden moeten beter met elkaar worden verbonden, ook als dat ten koste gaat van goede landbouwgrond.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
22. Kunst en cultuur
De provincie moet niet bezuinigen op kunst en cultuur.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
23. Werk voor ouderen
Bij vacatures moet de provincie Groningen meer ouderen aannemen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
24. Jagen
De plezierjacht moet mogelijk blijven in Groningen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
25. Vliegveld Eelde
De provincie moet meebetalen aan het voortbestaan van vliegveld Eelde (Groningen Airport).
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
26. Onafhankelijk
Groningen moet onafhankelijk worden van Nederland. Om de steun hiervoor te peilen, moet de provincie in Groningen een referendum organiseren.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
27. Spoorlijn
De provincie moet meebetalen aan een nieuwe spoorlijn van Groningen naar Eemshaven.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
28. Windmolens
De provincie moet meer locaties aanwijzen voor windmolens.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
29. Fusie met referendum
Gemeenten mogen alleen worden samengevoegd als uit een referendum blijkt dat een meerderheid van de inwoners dat wil.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
30. Dialoogtafel
De Dialoogtafel, waar wordt gesproken over maatregelen om negatieve effecten van gaswinning te compenseren, moet worden opgeheven.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Wat vinden de partijen?
Wat vinden de partijen van deze stelling?
Klik op het verkiezingsbord
Ga verder
Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt
Verwijder selectie
Ga verder

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op 'Ga verder'.
Ga verder
Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat
Selecteer alles
Kies alleen voor de zittende partijen
Verwijder selectie
Naar resultaat
Kies alleen voor de zittende partijen
Selecteer alles
Verwijder selectie
Naar resultaat

Kies Partijen

Alle partijen die meedoen zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.
Over ProDemos
Uw mening komt het meest overeen met:
PvdA
0%
VVD
0%
SP
0%
CDA
0%
D66
0%
PVV
0%
ChristenUnie
0%
GroenLinks
0%
Partij voor het Noorden
0%
Partij voor de Dieren
0%
50PLUS
0%
Groninger Belang
0%
Red het Noorden
0%
Grunnegers veur Stad en Ommelaand
0%
Seniorenpartij Groningen
0%
Verenigde Communistische Partij
0%
Partij voor Mens en Spirit (MenS)
0%
Vrij Mandaat
0%
Groningen Centraal
0%
Deel uw resultaat
Doe ook de StemWijzer Eerste Kamer
Vergelijk uw mening
Alleen extra belangrijke stellingen
1. Aardgaswinning
De provincie moet ervoor zorgen dat gedupeerden door aardbevingen worden uitgekocht door de NAM en het Rijk.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
2. Bebouwde kom
De provincie moet meer nieuwbouw toestaan buiten de bebouwde kom van dorpen en steden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
3. Fusie provincie
De provincie Groningen moet op termijn fuseren met Friesland en Drenthe.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
4. Tarief OV
Het tarief van het openbaar vervoer mag omhoog als daardoor meer dorpen beter bereikbaar worden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
5. Natuurbeheer
De provincie moet minder geld uitgeven aan natuurbeheer.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
6. Verbreding N33
De provincie moet meebetalen aan verbreding van rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Eemshaven.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
7. Langdurig werklozen
Bij grote provinciale projecten moet de aannemer worden verplicht om langdurig werklozen uit Groningen in dienst te nemen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
8. Outletcenter
Aan de A7, tussen Groningen en de Duitse grens, mogen zeer grote winkels komen, zoals een outletcenter.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
9. Land- en tuinbouw
Om de land- en tuinbouw te laten groeien, moeten provinciale regels die uitbreiding belemmeren worden geschrapt.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
10. Jeugdzorg
Hoewel jeugdzorg nu een taak van gemeenten is, moet de provincie daar toch geld voor vrijmaken om gemeenten te ondersteunen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
11. Internetverbindingen
De provincie moet meebetalen aan snelle internetverbindingen naar afgelegen bedrijven en woningen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
12. Veestallen
Er mogen in Groningen geen nieuwe veestallen komen die groter zijn dan 1,5 hectare (ongeveer drie voetbalvelden).
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
13. Asielzoekers
Als gemeenten daarom vragen, moet de provincie helpen bij de opvang van asielzoekers.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
14. Biologische landbouw
Om meer boeren te laten overstappen naar biologische landbouw, moet de provincie subsidie geven.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
15. Topsport
De provincie moet zich inzetten voor de komst van topsportevenementen naar Groningen, en daar eventueel aan meebetalen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
16. Dorpshuizen
Om dorpshuizen in kleine dorpen en kernen te behouden, moet de provincie deze jaarlijks geld geven.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
17. Bedrijventerreinen
Bedrijven mogen zich niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook op het platteland vestigen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
18. Opcenten
De provinciale belasting (opcenten) moet de komende periode omlaag.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
19. Visserij
De provincie moet professionele visserij in natuurgebieden, zoals het Lauwersmeer, verbieden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
20. Ringweg Zuid
De provincie moet niet meebetalen aan de aanleg van Ringweg Zuid door de stad Groningen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
21. Aaneensluiting natuurgebieden
Groningse natuurgebieden moeten beter met elkaar worden verbonden, ook als dat ten koste gaat van goede landbouwgrond.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
22. Kunst en cultuur
De provincie moet niet bezuinigen op kunst en cultuur.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
23. Werk voor ouderen
Bij vacatures moet de provincie Groningen meer ouderen aannemen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
24. Jagen
De plezierjacht moet mogelijk blijven in Groningen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
25. Vliegveld Eelde
De provincie moet meebetalen aan het voortbestaan van vliegveld Eelde (Groningen Airport).
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
26. Onafhankelijk
Groningen moet onafhankelijk worden van Nederland. Om de steun hiervoor te peilen, moet de provincie in Groningen een referendum organiseren.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
27. Spoorlijn
De provincie moet meebetalen aan een nieuwe spoorlijn van Groningen naar Eemshaven.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
28. Windmolens
De provincie moet meer locaties aanwijzen voor windmolens.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
29. Fusie met referendum
Gemeenten mogen alleen worden samengevoegd als uit een referendum blijkt dat een meerderheid van de inwoners dat wil.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
30. Dialoogtafel
De Dialoogtafel, waar wordt gesproken over maatregelen om negatieve effecten van gaswinning te compenseren, moet worden opgeheven.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
Doe ook de StemWijzer Eerste Kamer

Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

Meer informatie: www.prodemos.nl